Espais exteriors

espais-exteriorsProposta de temes de reflexió, exemples i altres materials d’utilitat per a les escoles que volen anar més enllà en el disseny i en els criteris que inspiren el funcionament dels seus espais exteriors.

A l’Xtec trobareu enllaços, materials i recursos.

Els espais exteriors són entorns d’aprenentatge i agents educatius de primer ordre per als alumnes. Es tracta de moments i situacions que cal planificar acuradament per tal que esdevinguin realment educatius.