Comunitat STEAMcat Formació en didàctica de les ciències des d’una perspectiva STEAM

 Curs Didàctica de les Ciències des d’una perspectiva STEAM: formació sobre ensenyament de les Ciències que ofereix el Departament aquest segon trimestre, que serà molt útil al professorat per tenir un marc mental clar sobre ensenyament de les Ciències: Didàctica de les Ciències des d’una perspectiva STEAM.

Els continguts són:
  • Mapa STEM, Competència Científica i components didàctiques pel disseny d’activitats.
  • Indagació i Modelització
  • Aprenentatge Basat en Problemes. Estudis de Cas.
  • Ciència Ciutadana i RRI.
  • Naturalesa de la Ciència i Pseudociències.
  • Anàlisi Crític i comunicació científica.
  • Controvèrsies sòcio-científiques
El curs són 7 sessions, i s’ofereix en tres llocs: