XVI Jornada d’Educació Matemàtica

La jornada, organitzada conjuntament per FEEMCATSCMSBM-XEIX i SEM-AL-KHWARIZMI, enguany té com a tema central Estem fem mates i més. (El valor de les matemàtiques dins els projectes, les activitats STEAM, i altres propostes de treball globalitzat  – Línia d’impuls 3 CIC) #16jornadaconjunta

Actualment la didàctica de la matemàtica  promou l’ensenyament globalitzador de diverses maneres i de fet és una de les línies d’impuls del C2EM. “Ambients”, “treball per projectes” o “steam” són paraules que sentim dia a dia. Des de l’avaluació fins als continguts que ens proposa el currículum, tot està impregnat d’aquestes idees. En aquesta jornada s’abordaran les següents qüestions.

  • Ensenyem matemàtiques per abordar la realitat?
  • Quin paper tenen les matemàtiques dins d’aquest tipus de propostes?
  • Com es construeix el coneixement matemàtic amb aquestes tasques?
  • Què aprenen els estudiants que fan aquest tipus de tasques?
  • Com gestionar aquestes activitats a l’aula?
  • Data. Dissabte 28 de setembre de 2019 (de 9.00 a 18.00)
  • Lloc. Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme, 47 Barcelona)

Més informació