STEM-A L’H 2020-2021

L, 11 de febrer,  10 instituts i 24 escoles de la nostra ciutat van celebrar el Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència. La jornada es va plantejar com una jornada de divulgació dels continguts STEAM que abraci tota la ciutat.

L’objectiu general de la jornada aquest curs és triple: potenciar els continguts STEAM, incentivar l’apropament de les nenes i noies a aquests continguts i aquest curs s’han afegit també els objectius ODS.

En aquest enllaç podeu veure les diferents activitats que s’han portat a terme.

També podeu consultar a aquí el seguiment internacional de l’activitat:

Les Nacions Unides van proclamar el dia 11 de febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència i convida a tots els Estats, organitzacions internacionals i regionals, organitzacions no governamentals, societat civil, empreses i món acadèmic, a que el celebrin de manera apropiada.

En el món de l’educació es recomana fer-ho “a través d’activitats d’educació i sensibilització pública a fi de promoure la participació plena i en condicions d’igualtat de les dones i les nenes a l’educació, la capacitació, l’ocupació i els processos d’adopció de decisions en la ciència, eliminar tota forma de discriminació contra la dona, fins i tot en les esferes de l’educació i l’ocupació, i sortejar les barreres jurídiques, econòmiques, socials i culturals sobre aquest tema mitjançant, entre altres coses, la promoció de l’establiment de polítiques i plans d’estudi en el camp de la ciència, inclosos programes escolars, segons correspongui, per encoratjar una major participació de les dones i les nenes, promoure les perspectives de carrera de les dones en la ciència i reconèixer els assoliments de les dones en la ciència.”

En una època en què la major part dels reptes que se’ns presenten (crisi energètica, crisi mediambiental, crisi alimentària, reptes en medicina i en qualitat de vida…) depenen de la Ciència i la Tecnologia, no ens podem permetre prescindir del talent de la meitat de la població.