Nous materials i maletes al CRP

Hem adquirit nous materials didàctics i llibres gràcies a la dotació extraordinària que prové del Fons del Pacto de Estado contra la Violencia de género i que té com a finalitats i objectius generals a) incorporar la perspectiva de gènere i la igualtat real i efectiva dels homes i les dones en les polítiques educatives i b) promoure la coeducació.

Hem pogut crear noves maletes pedagògiques, ampliar i actualitzar algunes de les maletes que ja teníem amb l’objectiu que els centres d’infantil i primària i secundària obligatòria i batxillerat, els puguin sol·licitar en préstec. I així poder acompanyar als centres i sumar sinergies en l’abordatge de la coeducació, la perspectiva de gènere, l’educació afectiva i sexual i la prevenció de la violència masclista.

Maletes renovades
  • De Coeducació

MA COE P

Adreçada a alumnes fins a 3r de primària

MA COE G

Adreçada a alumnes fins a 2n d’ESO

MA COE ESO

Adreçada a alumnes d’ESO i Batxillerat

  • D’emocions

MA EMO P
Adreçada a alumnes fins a 3r de primària

MA EMO G
Adreçada a alumnes fins a 2n ESO
  • D’altres maletes: Diversitat, Models de famílies

MA DIV

Adreçada a alumnat de primària

MA FAM

Adreçada a alumnat de primària

  • Maleta científica

Maleta amb cinc microscopis digitals 

Imatge destacada extreta de pinzellades al món