Jornada d’Internacionalització de l’Educació: Ampliem horitzons

El proper dia 30 de maig tindrà lloc la Jornada d’Internacionalització de l’Educació Ampliem horitzonsorganitzada per la Sub-direcció General de Llengua i Plurilingüisme.

L’esdeveniment es proposa reflexionar sobre les implicacions educatives de la globalització i, més concretament, presentar a docents i equips directius de centres diferents programes i accions educatives promogudes des del Departament d’Ensenyament, algunes en col·laboració amb altres institucions i entitats, amb l’objectiu d’impulsar la internacionalització dels centres i contribuir a l’adquisició, per part de l’alumnat, de les competències plurilingüe i pluricultural, totes dues imprescindibles per desenvolupar-se amb èxit tant des del punt de vista acadèmic com professional en un món global.

Esperem que l’esdeveniment esdevingui una oportunitat de creixement per als nostres centres i els ofereixi la possibilitat de desenvolupar en un futur pròxim experiències d’impuls i consolidació de la competència global.

Les persones interessades ja es poden inscriure a l’activitat aquí.