II Jornada d’Innovació Pedagògica-18 de maig de 2019

Aquesta jornada s’organitza amb l’objectiu de  donar suport, difondre i transferir les innovacions contrastades i certificades.
Les persones assistents trien sis experiències de centre d’entre les 78 que s’ofereixen. D’aquestes sis, finalment se n’adjudiquen tres establint un itinerari personalitzat per a cada participant.
Cada centre explica la seva experiència dues vegades en un temps de 20 minuts a un grup reduït de persones prèviament inscrites.

En total participen:

  • 24 programes d’innovació pedagògica . Cada programa presenta l’experiència de 2 centres
  • 30 projectes de centre (3 per cada Servei Territorial) certificats d’innovació pedagògica en la convocatòria Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol, per la qual s’obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d’innovació pedagògica de centres educatius.
  • Cada programa d’innovació disposa d’un estand on les persones assistents es poden dirigir per conèixer el Programa i interactuar directament amb les persones que el gestionen.
  • També hi sertan presents amb un estan els Camps d’Aprenentatge del Departament d’Educació

Més informació i inscripcions a https://blocs.xtec.cat/jornadainnovaciopedagogica/