Convocatòria reconeixement pràctiques educatives de referència

El passat divendres 28 de juny de 2019 es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/1720/2019 per la qual s’obre convocatòria per al reconeixement de pràctiques educatives de referència d’innovació pedagògica.

Els centres educatius amb professorat interessat a participar en aquest procediment podran presentar la seva sol·licitud, juntament amb la documentació necessària, per valisa electrònica del 29 de juny al 30 de setembre de 2019. La tramitació de la sol·licitud s’ha de fer, segons la titularitat del centre, pel procediment següent:

a) El professorat de centres del Departament d’Educació disposen del model de sol·licitud, de memòria i les instruccions per a la seva compleció en el portal de centres del Departament:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcInnovacioPedagogica/Detall?p_proc=106322

b) El professorat de centres de titularitat diferent del Departament d’Educació i els de titularitat privada sostinguts amb fons públic disposen del model de sol·licitud, de memòria i les instruccions per a la seva compleció en el portal de centres d’altres titularitats:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici

La valisa electrònica s’ha d’adreçar a l’interlocutor del servei territorial (Sr. Manuel Mor Mocete, Departament d’Educació (no docent)) i ha d’incorporar a Antonio García Rodríguez com a “visualitzador”.

Així mateix, trobareu més informació a:

· DOGC

· Portal XTEC