Centres educatius

A l’Hospitalet de Llobregat hi ha 9 Llars d’infants públiques, 34 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 18 centres públics d’educació secundària , batxillerat i formació professional (instituts), 1 centre d’educació especial, 4 centres que fan altres tipus d’ensenyaments i 7 centres d’adults. També hi ha 23 Llars d’infants concertades, 4 centres concertats d’educació infantil i primària, 20 centres d’educació infantil, primària i secundària, 1 centre concertat d’educació especial i 1 centre d’altres ensenyaments.