El bosc del Bastard

Descripció: Estudi d’una parcel·la de bosc. Els alumnes es dividiran en grups i cadascú estudiarà un estrat de vegetació de bosc per tal de comprendre l’evolució del bosc. Es complementa estudiant la importància dels recursos hídrics i de l’aprofitament del bosc al llarg de la història.

 

Hi estem treballant!