Calendari PFZ

 

Calendari 2020/21

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats  abril/maig
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre
Comissió PFZ de la Conca de Barberà: Valoració i aprovació de les demandes rebudes.
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 30 juny
Publicació de les activitats aprovades  juliol/agost
Inscripció del professorat a les activitats  13-09-21  26-09-21


Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 13 al 26 de setembre 8 d’octubre a partir del 14 d’octubre
Segon torn del 7 al 18 de gener 31 de gener a partir del 7 febrer
Formació d’estiu del 16 al 31 de maig 16 de juny a partir de l’1 de juliol