Sortides d’un dia

Més enllà de les estades, des del Camp d’Aprenentatge de Juneda oferim sortides d’un dia (sense pernoctació) que, des d’una organització diferent però sota el mateix enfocament metodològic, aproximen a l’alumnat en la descoberta i coneixement dels aspectes més rellevants del món rural. De cara al curs 2020/21, per tal de facilitar la mobilitat, organització de grups i dinàmiques de treball conjuntes, hem adaptat la nostra oferta educativa a sortides d’un dia, que podreu sol·licitar un cop s’obri el període d’inscripcions.

Les sortides d’un dia s’adrecen, en gran mesura, a centres propers geogràficament al Camp d’Aprenentatge. El preu de la sortida amb dinar inclòs es de 9’60€ per persona. La gestió i cost del desplaçament és a càrrec del centre educatiu.


SORTIDES D’UN DIA 

🌳 A PAS D’AIGUA: itinerari per descobrir qui eren els canalers, els conreus regats pel Canal d’Urgell i la seva importància en la transformació del paisatge la Plana de Lleida. Activitat per Cicle Inicial, Mitjà i Superior de Primària.

🚰 QUI ÉS LA FEMOSA?: itinerari per l’espai fluvial del riu La Femosa al seu pas per Juneda, a través d’un recorregut que ens permetrà descobrir l’aprofitament de l’aigua, els conreus de la zona i la importància dels molins fariners al llarg del temps. Activitat per a Cicle Mitjà de Primària.

🔬 MÓN MICRO: investiguem i practiquem al voltant de la funció i intervenció dels microorganismes en processos quotidians lligats a la nostra alimentació. Activitat per a Cicle Superior de Primària.

🥛 ORIGEN DELS ALIMENTS: activitat per a Cicle Mitjà sobre elements i àmbits bàsics que configuren el món rural, un entorn sovint desconegut i amb unes dinàmiques de treball que resulten essencials en tot el procés d’obtenció de productes vegetals i càrnics.

♻️ MÓN RURAL I SOSTENIBILITAT: activitat per a Cicle Superior al voltant de la gestió d’una explotació ramadera familiar, els models de producció sostenibles (o no) del sector primari i el paper de la ramaderia en l’obtenció de les matèries primeres.

🐝 IMMERSIÓ APÍCOLA: activitat per a Cicle Mitjà, Superior, ESO i Batxillerat de descoberta del món de les abelles, on coneixerem el seu imprescindible paper en el medi i en l’ecosistema agrícola. Visitarem el rusc per entendre la seva organització social i com gestionen els elements que tenen al seu abast.

🐝 LET’S HELP BEES: activitat de descoberta del món de les abelles en anglès. Dirigida a Cicle Superior, ESO i Batxillerat.

Restem a la vostra disposició per resoldre dubtes, trobar punts de connexió o plantejar l’adaptació de les activitats que més us encaixi amb la vostra forma de treballar els projectes de centre.