Sortides d’un dia

Més enllà de les estades, des del Camp d’Aprenentatge de Juneda oferim sortides d’un dia (sense pernoctació) que, des d’una organització diferent però sota el mateix enfocament metodològic, aproximen a l’alumnat en la descoberta i coneixement dels aspectes més rellevants del món rural. De cara al curs 2020/21, per tal de facilitar la mobilitat, organització de grups i dinàmiques de treball conjuntes, hem adaptat la nostra oferta educativa a sortides d’un dia, que podreu sol·licitar un cop s’obri el període d’inscripcions.

Les sortides d’un dia s’adrecen, en gran mesura, a centres propers geogràficament al Camp d’Aprenentatge. La gestió i cost del desplaçament corre a càrrec del centre educatiu.

SORTIDES D’UN DIA 

🌳 A PAS D’AIGUA: itinerari per descobrir qui eren els canalers, els conreus regats pel Canal d’Urgell i la seva importància en la transformació del paisatge la Plana de Lleida.

🚰 QUI ÉS LA FEMOSA?: itinerari per l’espai fluvial del riu La Femosa al seu pas per Juneda, a través d’un recorregut que ens permetrà descobrir l’aprofitament de l’aigua, els conreus de la zona i la importància dels molins fariners al llarg del temps.

🔬 MÓN MICRO: investiguem i practiquem al voltant de la funció i intervenció dels microorganismes en processos quotidians lligats a la nostra alimentació.

🥛 SORTIDA L’ORIGEN DELS ALIMENTS: descoberta del món de les abelles, la seva organització social i el seu paper imprescindible en la pol·linització, a través de la mirada de l’apicultor per tal de conèixer com gestionar una arnera i la maquinària apícola.

🐄 SORTIDA MÓN RURAL I SOSTENIBILITAT: activitat al voltant de la gestió d’una explotació ramadera familiar, els models de producció sostenibles (o no) i el paper de la ramaderia en l’obtenció de les matèries primeres.

 

Restem a la vostra disposició per resoldre dubtes, trobar punts de connexió o plantejar l’adaptació de les activitats que més us encaixi amb la vostra forma de treballar els projectes de centre.