Robòtica: WeDo 2.0

A quí s’adreça:
cicle mitjà i cicle superior de primària.

Descripció:
Disposem de dues maletes amb 5 kits WeDo2.0 cadascuna que es poden prestar per separat.
Permet construir i programar robots mitjançant l’ús de motors, sensors i peces de LEGO.
Permet treballar habilitats bàsiques de programació, col·laboració i presentació, alhora que s’estimula el pensament creatiu, crític, científic i la resolució de problemes.
En els següents enllaços podeu trobar suggeriments per treballar aquest material amb l’alumnat:

Milo, el vehicle espacial científic
Sensor de moviment
Sensor d’inclinació
Projecte primers passos
Estructures fermes
Forces

Disponibilitat de la maleta I                       (rosa) Disponibilitat de la maleta II                         (gris)
Data inicial Data retorn Data inicial Data retorn
23-02-2021 08-3-2021 23-02-2021 08-03-2021
06-04-2021 20-04-2021 06-04-2021 20-04-2021
05-05-2021 19-05-2021 05-05-2021 19-05-2021
03-06-2021 17-06-2021 03-06-2021 17-06-2021