Formació

Les modalitats de formació en centre són:

  1. Assessorament en centre

Modalitat formativa amb intervenció d’un professional extern que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

  1. Formació interna de centre (FIC)

Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

  1. Taller a centre

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientat a la millora d’alguna competència professional del professorat. S’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

Més informació detallada sobre altres modalitats formatives i la formació del professorat en general al menú desplegable d’aquest mateix apartat web …