Zona formadors

DSC_0058 Opt

Agraïm la col·laboració a tots/es els formadors/es que intervenen a la zona i us desitgem que gaudiu d’aquesta experiència formativa.

Totes les persones formadores que intervenen en una activitat formativa de la zona han de contactar abans d’iniciar l’activitat amb el CRP, facilitant unes dades bàsiques i acordant la seva intervenció a la zona. Així mateix haurà de gestionar l’activitat mitjançant l’aplicatiu GTAF, disposar de la documentació necessària per iniciar l’activitat (llistats, graelles control assistència, …) i facilitar al CRP la documentació requerida.

Cada activitat formativa finalitza una vegada acabades les diferents tasques previstes i presentada al CRP tota la documentació necessària.

Documentació a lliurar per part de la persona formadora/coordinadora o el propi centre al CRP:

  • Informació general per a les persones formadores –

1- Dades identificatives i de contacte del formador (a presentar abans de l’inici de l’activitat formativa) –

2- Informe/Programació inicial de l’activitat (a presentar com a màxim després de la 1a sessió formativa) –

3- Comunicació de les baixes o participants no presentats i d’altres incidències (després de la 1a sessió formativa – correu CRP)

4- Informe final/Memòria de l’activitat formativa realitzada. En el cas d’activitats formatives amb una part no presencial, caldrà lliurar la documentació justificativa de la tasca realitzada per cada participant (a presentar al final de l’activitat) – Model Formació en centre – Model Formació intercentres

5- Originals de les graelles de control d’assistència (a presentar al final de l’activitat).

6- Acta final signada (a presentar al final de l’activitat).

NOTA.- Per a realitzar l’entrega de la documentació i poder realitzar el tancament de les activitats, els formadors/es han de concertar dia i hora prèvia amb el CRP.

  • Per qualsevol dubte o comentari contacteu amb el Centre de Recursos Pedagògics Baix Llobregat 2 mitjançant el correu electrònic crp-gava@xtec.cat o trucant al telèfon 936 381 802