Recursos per dissenyar activitats sobre la covid

 

L’afectació del coronavirus està marcant l’inici d’aquest curs escolar 2020-2021 i, per tal de facilitar recursos a l’alumnat nouvingut i l’alumnat d’origen estranger i ajudar-lo a sentir-se més segur en les seves necessitats relacionals i d’inclusió escolar i social, és important treballar a l’aula el vocabulari bàsic i altres continguts relacionats amb la pandèmia, que han esdevingut propis i d’ús habitual en el nostre dia a dia.

Document