VIII Jocs florals escolars

Després de la suspensió forçada de l’edició passada, es convoquen els VIII Jocs Florals Escolars de Catalunya.

La vuitena convocatòria s’adreça als centres d’educació primària i d’educació secundària obligatòria amb la finalitat d’estimular l’expressió escrita de l’alumnat, aprofitant una tradició cultural ben arrelada a Catalunya.

Els treballs han de ser escrits en llengua catalana o aranès i el tema és lliure. S’estableixen 2 categories (prosa i poesia) per a cada cicle educatiu i una categoria de conte audiovisual per a primària.

En les categories de primària els treballs hauran de ser col·lectius (nombre indistint de participants), en les categories de secundària hauran de ser individuals.

Per participar-hi, caldrà fer arribar els treballs al CRP (crp-urgell@xtec.cat) abans del dia 26 d’abril.