Recursos i informacions del Departament d’Educació

Us presentem la nova proposta formativa, que s’ha creat en el marc d’aquest context extraordinari al web de la XTEC, on també hi ha un recull actualitzat de recursos i activitats didàctiques en línia que poden ser d’ajut a l’hora d’elaborar propostes didàctiques, i que podeu fer arribar a l’alumnat, per tal que pugui avançar en el seu procés d’aprenentatge.

Preinscripció 2020-21

Educació infantil, primària i secundària obligatòria (3-16) Preinscripció 2020-2021

La presentació de sol·licituds amb suport informàtic, és del 13 al 22 de maig, i presencialment amb cita prèvia, del 19 al 22 de maig.

Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i a fi d’evitar desplaçaments d’acord amb les mesures de desconfinament gradual, la preinscripció a tots els ensenyaments es tramitarà preferentment de forma telemàtica.

Podeu consultar tota la informació a la web del Consorci d’Educació de Barcelona