Convocatòria Unificada de Programes 2020-21

Més informació: https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/convocatoria_programes

El Consorci d’Educació de Barcelona ha presentat la nova edició de la Convocatòria unificada de programes per al curs 2020-2021.

Aquesta proposta vol harmonitzar tota l’oferta de programes educatius que impacten en els centres, unificar calendaris i garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transparència en els criteris d’assignació i la coherència amb el projecte educatiu de centre: «de “Programa busca centre” a “Centre busca projecte amb propòsit”»

Llegeix més»

CESIRE Àmbit social

Sociales a destiempo

Desde el CESIRE – Ámbito de Ciencias Sociales ha creado un SITES de recursos para los maestros y profesores que se proponen actividades que se pueden hacer con el alumnado. Mientras dure el confiamos irán actualizando y ampliando actividades.

Recursos i informacions del Departament d’Educació

Us presentem la nova proposta formativa, que s’ha creat en el marc d’aquest context extraordinari al web de la XTEC, on també hi ha un recull actualitzat de recursos i activitats didàctiques en línia que poden ser d’ajut a l’hora d’elaborar propostes didàctiques, i que podeu fer arribar a l’alumnat, per tal que pugui avançar en el seu procés d’aprenentatge.