Prova d’avaluació de 4t d’ESO. Curs 2020-2021

Les proves s’aplicaran el dimecres dia 17 de febrer i el dijous dia 18 de febrer de 2021.

Atesa la situació de la pandèmia per Covid-19 i per tal de poder garantir la realització de la prova d’avaluació de quart d’ESO des del CSASE s’ha decidit que, excepcionalment aquest curs, els aplicadors membres de la comissió d’aplicació de la prova aplicaran en el seu propi centre i així s’evitaran desplaçaments de persones que contravinguin les recomanacions sanitàries i els plans d’organització dels centres. Enllaç instruccions.

Accés als aplicatius de les proves


Proves del dimecres dia 17 de febrer

9-10 h. Prova de Matemàtiques

10-11 h. Prova de Llengua Castellana

11’30-12’45 h. Prova de Llengua Estrangera

Proves del dijous dia 18 de febrer

9-10 h. Prova de Llengua Catalana

10-11’15 h. Prova Cientificotecnológica


Correcció de les proves

CONSULTES I INCIDÈNCIES:

Totes les consultes sobre l’aplicació informàtica, llistes d’alumnat o incidències diverses s’han d’adreçar al Servei d’Atenció Unificada, a l’adreça de correu sau.tic@gencat.cat o bé al telèfon 900 82 82 82.

Les incidències sorgides durant el procés d’aplicació de les proves s’han d’adreçar al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu: prova_quarteso_csa.educacio@gencat.cat

Contacte per altres qüestions: consell_sup_aval.educacio@gencat.cat

Els presidents de les comissions han d’adreçar les consultes sobre temes relacionats amb la gestió de les comissions a la Subdirecció General d’Inspecció Educativa: inspeccio_sgie.educacio@gencat.cat