Webinar: Com organitzar el centre en un context d’educació híbrida?

L’Institut Terra Roja participarà en un dels webinars del nou cicle de Claustre Obert 2020-21, amb la proposta Com organitzar el centre en un context d’educació híbrida?, que presenten la directora, Mercè López, i dues directores més d’altres centres.

Podreu veure aquest webinar, d’uns 10 minuts de durada, a la pàgina web de Claustre Obert a partir del dijous dia 11 de febrer a les 18 h, que és la data de l’estrena. 

En aquesta mateixa web hi trobareu webinars que tracten diversos aspectes metodològics que poden ser de gran ajuda per als centres, així com un article amb referències, evidències i altres recursos relacionats amb la temàtica tractada.