I Congrés Internacional d’Educació Emocional

La RIEEB (Xarxa Internacional d’Educació Emocional i Benestar) en el compromís de contribuir a la formació contínua de professorat, impulsa el I Congrés Intrnacional de la RIEEB_ Competències emocionals: claus per al benestar

22, 23 i 24 d’octubre de 2021.
Programa

Un dels objectius és obrir camí per poder anar avançant en la posada en marxa de forma efectiva de l’educació emocional. Per a això, s’estableixen espais per ponències, taules rodones, comunicacions, pòsters, tallers i sobretot interacció entre els participants.

La finalitat és promoure un canvi de paradigma, per passar d’una educació centrada en e. desenvolupament cognitiu a una educació orientada al desenvolupament integral de persona i que, per tant, pren en consideració també la dimensió emocional, amb la convicció avalada per la ciència, que això pot contribuir significativament a la construcció del benestar personal i social.