Grup de treball: Conèixer Santa Coloma

El grup de treball del Pla de Formació de Zona de Santa Coloma de Gramenet està format per mestres de primària, professorat de secundària, professionals del Servei Educatiu de Zona (CRP-ELIC) i professionals de l’àmbit cultural de la ciutat.

El grup pretén seleccionar i/o crear recursos didàctics, itineraris pedagògics i diferents propostes que fomentin el coneixement del medi històric, social, cultural, natural i industrial de la ciutat i del seu entorn. 

Per al curs 2020-2021 ens hem proposat crear aquest espai dins el web del Servei Educatiu:

  • amb informació i recursos educatius de Santa Coloma de Gramenet.
  • amb voluntat de ser útil per als docents que venen a treballar a la ciutat i no la coneixen, però també per als que vulguin incloure la “mirada local” en els seus projectes educatius.
  • que en un futur no molt llunyà pugui enllaçar amb propostes atractives per a alumnes i famílies.
  • que vingui a sumar, en cap cas entrar en competició amb d’altres espais.

El grup està obert a la participació de qui estigui interessat.