Formació sobre programes europeus Erasmus+ i eTwinning

 

  Seminari de coordinació que tracta el procés de sol·licitud de propostes en el marc del programa Europeu Erasmus+ KA1 i KA2

   Adreçat exclusivament a centres que hagin decidit participar a la convocatòria del Programa Erasmus+ 2018

  9000100542 (sol·licitants KA2), inscripció AQUÍ
9000130542 (sol·licitants KA1) inscripció  AQUÍ

Seminari per equips directius que tenen intenció de sol•licitar un projecte Erasmus+ KA1
 

  9000140542 (sol·licitants KA1 GEP):  dedicada a docents de centres que hagin acabat el programa GEP (no necessàriament el curs passat,
pot ser d’anys anteriors). No cal que siguin membres de l’equip directiu, però sí que estiguin entre els futurs responsables de l’equip impulsor del
  projecte europeu.inscripció  AQUÍ
  Curs per a centres que vulguin aprofundir en les possibilitats de la plataforma eTwinning.

Activitat 2002120542   eTwinning: taller d’aprofundiment. inscripció  AQUÍ