CESIRE. CREAMAT Recursos educatius i idees

 Recursos per a la represa
Transició Ed. Primària – Ed. Secundària
Us en proposem d’algunes matèries com matemàtiques (Infantil, Primària i 1r d’ESO) i Coneixement del medi.
En aquests exemples, a més de presentar l’activitat, es donen algunes pautes d’observació
– Activitats de matemàtiques (Infantil-Primària i Transició a l’ESO)
– Activitats de coneixement del medi.