VIII Jocs Florals Escolars de Catalunya

El Departament d’Educació organitza els VIII Jocs Florals Escolars de Catalunya. Com a novetat, en aquesta convocatòria, per tal d’impulsar la producció de textos escrits en poesia, a cada categoria es premiarà una producció escrita en poesia i una altra en prosa. Així, passen a ser 15 categories. Més informació a  VIII Jocs Florals (bases, orientacions i recursos per treballar el conte audiovisual). Per poder participar els centres s’han d’adreçar al Servei Educatiu de Zona (CRP) i lliurar els treballs triats per cada categoria abans del 28 d’abril, en suport digital i per correu electrònic.

Els Jocs constaran de tres fases:

1a fase: Selecció dels treballs dels diferents Serveis Educatius.

2a fase: Selecció dels treballs dels diferents Serveis Territorials.

3a fase: Final dels Jocs Florals de Catalunya, dissabte 19 de juny. Es comunicarà el lloc del certamen més endavant. Els treballs guardonats es publicaran a la pàgina web.