Les escoles lliures de violències (LELV)

Accés al pla

La lluita contra les violències a l’escola —al col·legi, a l’institut, al centre educatiu— comença en la formació i en la prevenció, però, malauradament, també ha de plantejar com cal actuar contra el fet violent.

El degoteig constant de casos d’assetjament escolar, ciberassetjament i de violències masclistes, que massa sovint s’han minimitzat i s’han tractat com a casos aïllats, ens obliga a fer un pas endavant i reconèixer que ens trobem davant d’un problema social de gran rellevància.

El Pla les escoles lliures de violències mira de donar resposta a totes les situacions de violència en l’àmbit educatiu de manera que puguem abordar la violència i la convivència des de plantejaments volgudament diferenciats.

L’objecte d’aquest pla és la prevenció, intervenció i seguiment de les situacions de violència que afecten menors. Aquest pla posa l’alumnat i el seu benestar en la centralitat de les actuacions que se’n desprenen per garantir la protecció i l’interès superior del menor. Inclou una avaluació objectiva de la realitat d’aquestes violències, compartida amb entitats del sector i la comunitat educativa.