L’avaluació de la Competència Digital a Primària

El Departament d’Educació ha publicat el dossier sobre les Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat de primària. Aquest document, que s’ha elaborat en el marc del Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), ofereix una aproximació a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat al llarg de tota l’educació primària i del nivell òptim que hauria d’assolir en finalitzar l’etapa educativa, per poder participar de forma activa en el seu procés d’aprenentatge.