Detecció necessitats formatives 2021-2022

A partir del mes d’abril, contactem amb els centres educatius i els seminaris i grups de treball del PFZ per iniciar una prospectiva de les necessitats de formació per al curs 2021-2022 i veure com hi podem donar resposta.

Malgrat que el CRP no disposarà de pressupost econòmic per a formació en centre, volem veure la millor manera de donar resposta a les necessitats formatives, bé sigui buscant activitats que s’ofereixin des del Departament, buscant persones formadores o oferint formació des del nostre CRP, i valorant el reconeixement en el marc del Pla de Formació de Zona.

Formulari per proposar una formació oberta. Adreçada a professorat de diferents centres