Conferència. Eines dialògiques per a la convivència. Enfocament restauratiu global

Conferència Eines dialògiques per a la convivència des d’un enfocament restauratiu global

El Departament d’Educació ha creat un espai web amb el marc teòric i un banc de recursos sobre l’enfocament restauratiu per facilitar la convivència als centres. Destaca la importància de les relacions per al benestar emocional, la resolució de conflictes, la prevenció i reparació de danys, i la creació de comunitat. En definitiva se centra en cuidar les persones i les relacions.