Expectatives Londres (Regne Unit)

 

 

1. Transformar la metodologia docent a l’aula per afavorir l’adquisició de les competències bàsiques de l’alumnat.

2. Consolidar el treball per projectes globalitzats

3. Afavorir una avaluació per a l’adquisició d’aprenentatges competencials.

 

                                                                           * * *

1. To transform the teachers’ methodology in order for students to acquire the Key Competences.

2. To consolidate cross-curricular projects in the classroom.

3. To foster an evaluation for competence learning acquisition.

 

 

 

 

 

 

 


Aquesta publicació és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l’ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.