Equip

El CREDA Narcís Masó està format per un equip multidisciplinar constituit per:

. L’equip directiu: directora i dues adjuntes a direcció

. La unitat de valoració: la psicopedagoga i l’audioprotesista

. L’equip de logopedes: integrat per 40 professionals que donen atenció als alumnes sords o amb Trastorns de Llenguatge de les comarques gironines: Gironès, la Cerdanya, el Ripollès, l’Alt i el Baix Empordà, La Selva (Interior i Marítima), la Garrotxa i el Pla de l’Estany.