SEMINARI D’EDUCACIÓ

Des del MU de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns de Llenguatge de l’UOC, s’organitza un seminari d’educació titulat “Funciones ejecutivas en niños con Trastorno del Desarrollo del Lenguaje”, a càrrec de Luis Martínez.

La ponència serà gratuïta i tindrà lloc el 14 de febrer a la seu de l’UOC Tibidabo (Barcelona).

Inscripcions: https://goo.gl/C7DmAh

També es podrà seguir per vídeo streaming: https://goo.gl/5ppfX2

VIII JORNADES D’INCLUSIÓ DIGITAL

El proper 27 d’abril es celebrarà la VIII Jornada d’Inclusió Digital a Lleida. Enguany, aquesta jornada permetrà l’intercanvi d’experiències de centres educatius que afavoreixen el paper protagonista de l’alumne en el seu aprenentatge tot aprofitant el potencial que té la tecnologia per a personalitzar els entorns i per interactuar i participar a l’aula i més enllà.

Trobarem diferents modalitats: presentació d’experiències, tallers, espai escoles (per afavorir trobades) i espai empreses.

Més informació: https://blocs.xtec.cat/jornadainclusiodigital/jornades-anteriors/actual/proposta-dexperiencies-i-tallers/