Equip

Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar:

  • CRP (Centre de recursos pedagògics): equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic del CRP.
  • EAP (Equip d’assesorament i orientació psicopedagògic): equip que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’EAP.
  • ELIC (Equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social): que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’ELIC.

El Servei Educatiu també treballa de forma coordinada amb el CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius)  i amb el professorat que atén l’alumnat amb discapacitat visual. Igualment, col·labora amb el Camp d’Aprenentatge del Ripollès en diverses iniciatives.

 

SERVEIS EDUCATIUS DE LA CERDANYA

CRP
Dolors Tané/Elisabet Barral Direcció
Mònica Sanjaume TIC
EAP
Núria Adam Direcció – Psicòloga
Mònica Sanjaume Psicopedagoga
Àngels Blasco Treballadora social
Núria Pont  Administrativa
Meritxell Colomer Fisioterapeuta
CREDA
Isabel Raduà Logopeda
CREDV
Ania Costa Visuals
ELIC
Joan Vila Llenguatge

 

 

Podeu consultar els professionals assignats al vostre centre.