Formació en Cultura Digital

 

Kudis o macroKudis 2n Torn 2020-2021 (Gener – Febrer)

Què són els Kudis o macrokudis?  Són càpsules d’aprenentatge que tenen per objectiu la formació focalitzada en tecnologies digitals a l’aula en un termini curt de temps. El treball es du a terme de forma autònoma en un termini màxim de dos mesos al llarg dels quals s’hauran de lliurar unes tasques concretes que, un cop revisades, permeten la certificació.

Es classifiquen en:

  • KUDIs de 10 hores de formació i corresponen al nivell bàsic (CDD: B) de la competència digital docent.
  • MacroKUDIs de 15 hores de formació i corresponen als nivells intermedi i avançat (CDD: I / CDD: A) de la competència digital docent.

Per inscriure’s a les càpsules cal accedir a Odissea i fer l’autoinscripció: https://odissea.xtec.cat/course/index.php?categoryid=8201

L’oferta formativa canvia cada dos mesos.

Formació de l’Àrea de Cultura digital (2n trimestre)

L’àrea de Cultura digital té oferta formativa per als mestres i professorat que de forma individual poden inscriure’s. Podeu clicar l’enllaç per veure els cursos d’aquest període.

Hi ha dos cursos nous: Ciberseguretat a l’aula i Protecció de dades, els continguts dels quals hem elaborat i coordinat amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, respectivament.