NOU DECRET D’INCLUSIÓ

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

El Govern ha aprovat amb data 17 d’octubre  el Decret d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Aquest nou Decret del Departament d’Ensenyament suposa un canvi respecte de l’anterior normativa de 1997, atès que es regula l’atenció educativa de tot l’alumnat.
 
La base del Decret és el concepte d’una escola per a tothom, que no exclogui ningú i que garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a un èxit educatiu en un  sistema que s’articula en xarxa a fi de garantir que tots els centres siguin inclusius per atendre la diversitat de tots els alumnes, amb atenció educativa de qualitat i amb oferta de formació al llarg de la vida amb itineraris personalitzats i flexibles.
Un dels aspectes més rellevants del Decret és que preveu que tots els alumnes amb necessitats educatives especials s’escolaritzin en centres ordinaris i, excepcionalment, les famílies podran sol·licitar l’escolarització en un centre d’educació especial per a l’alumnat amb discapacitat greu o severa.
La norma estableix mesures i suports de tres tipus universals, addicionals i intensius, podeu trobar més informació en el següent  enllaç Decret inclusió.

GUIA TEL ATELCA

Aquesta Guia de l’associació TEL Galícia, explica de forma breu per etapes quines són les característiques dels alumnes amb Trastorn específic del llenguatge en les diferents etapes de la seva escolaritat, i dona pautes generals per ajudar a aquests alumnes. Interessant que feu una ullada!!!  Llegeix més»

Oberta la convocatòria ajudes PUA

ORDRE TSF/103/2017, de 30 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d’atenció social a les persones amb discapacitat, per a l’any 2017.
Fins el proper 3 d’agost teniu temps per demanar ajudes  econòmiques… Llegeix més»