14a FIRA Educativa de Viladecans: 12 de maig

14 FIRAp

El 12 de maig es va celebrar la 14a Edició de la Fira Educativa de Viladecans.

Es tracta d’una activitat de llarga tradició entre el professorat dels centres públics de Primària i Secundària de Viladecans. L’activitat s’enmarca dins del Seminari de Coordinació Primària Secundària de Viladecans. La Fira es realitza de manera simultània al llarg del matí, a les instal·lacions dels 5 instituts de la localitat on participa l’alumnat del cicle superior de primària i del primer cicle de l’ESO. S’organitzen parades/taules amb activitats participatives variades. A cada parada els nois i les noies de Primària, amb el suport d’alumnat més gran de Secundària, s’enfrontà a la resolució d’activitats i reptes diversos de temàtica variada (ciències, lògica i problemes matemàtics, habilitat, …) i que han estat preparats prèviament per l’alumnat més gran i el suport i supervisió del seu professorat.

 

    • Imatges de la Fira 2017

Fira Educativa Viladecans 2017