Enrola’t.cat

Us recomanem aquest material que ha editat el Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístic: Enrola’t.cat. Aquest és un recurs tant per a l’alumnat com per al professorat per treballar la llengua oral a l’escola. Aplega un recull de situacions comunicatives amb la finalitat de fomentar la interacció entre els alumnes tant al cicle inicial com al cicle mig. La tècnica utilitzada és el joc de rol, també anomenat role-playing o representació de papers.

imatge_enrolat_443x225

Presentació del material 

Guia didàctica