Experiències i activitats amb la motxilla bioclimàtica als centres

Motxilla BioclimaticaEn el següent enllaç trobareu propostes d’aplicació a l’aula de la motxilla bioclimàtica tant una relació d’activitats com un recull d’experiències portades a terme en diferents instituts per veure propostes didàctiques que permeten educar en ciències, medi ambient i salut partint del context quotidià de l’aula del centre