La creació cinematogràfica

Curs de cinema Fem Cinema!!
Aquesta formació tindrà lloc els dilluns, setmanalment, d’octubre a desembre
.  MATERIALS
L’activitat s’emmarca dins els objectius que la ciutat assumeix en ser designada CIUTAT CREATIVA DE CINE per la UNESCO i tindrà continuïtat, al segon trimestre del 2019-2020, en la “TRS Fem Cinema! – 2a Mostra de cinema fet a les aules”.

Videos presentats i premiats en la primera edició (Millor Chrome i Opera).
El curs pretén capacitar al professorat en dos àmbits principals: els fonaments bàsics de la narrativa i el fet cinematogràfic, així com el tractament, a nivell de guió, d’una temàtica específica que s’alinea dins els ideals de la UNESCO:

La INTERCULTURALITATAltres recursos,    Material pedagògic.

La formació serà conduïda per experts en l’àmbit audiovisual pel que fa a l’apartat de llenguatge i història del cinema i multiculturalitat i interculturalitat.