Projectes a l’ ESO

A) L’Institut Salas i Xandri de Sant Quirze ofereix a la seva web mostres dels projectes que fan amb els seus alumnes

Al centre utilitzen l’aprenentatge basat en projectes (ABP) de forma habitual, però no exclusiva. Els professors realitzen projectes en les seves classes de manera independent (projectes de matèria), però també es realitzen projectes coordinats entre diversos professors: projectes d’àmbit i projectes trimestrals.

B) L’Institut Quatre Cantons de Barcelona també comparteix el seu repertori de projectes

((Decàleg del professor cooperatiu ))