Pla de formació de zona (PFZ)

El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El PFZ és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats i mitjançant la seva participació en les activitats de centre i de zona.

Calendari i documentació 2019-20
  1. Criteris, instruccions i orientacions
  2. Presentació Detecció de necessitats de formació
  3. Formulari demandes de formació en centre
  4. Formulari demandes de formació per a centres
Oferta d’activitats de formació de zona 
Calendari
Procés Inici
Detecció de necessitats formatives fins el 23 de maig de 2019
Publicació de les activitats al web 15 de juliol de 2019
Inscripció a les activitats Del 12 al 27 de setembre de 2019
Consulta d’assignacions 9 d’octubre de 2019
Inici de les activitats de formació 15 d’octubre de 2019
Inscripcions 2019-20
Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 27 de setembre 9 d’octubre a partir del 15 d’octubre
Segon torn del 9 al 19 de gener 30 de gener a partir del 5 de febrer
Formació d’estiu del 15 al 31 de maig 20 de juny a partir del 1 de juliol

 

 Pla de Formació de Zona 2017-18

Pla de Formació de Zona 2018-19

Espais virtuals de formació 

Seminari TAC

Seminari de Secretaris de Primària