Aplicacions didàctiques de les tàblets a Ed. Infantil i Primària

Una de les eines digital que mica en mica es va incorporant a les nostres escoles, són les tablets. Aquest recurs digital, presenta moltes diferències a nivell conceptual i metodològic, comparat amb els ordinadors convencionals. Tot i que tenen alguns aspectes en comú, cal que la incorporació de les tablets és faci d’una manera coherent, reflexiva i amb uns objectius didàctics molt clars.… Llegeix més»

Curs de TEA 2ª CONVOCATÒRIA

L’enfocament del curs serà eminentment pràctic. S’explicaran els continguts a partir d’exemples, d’experiències i casos reals, preferentment, en l’àmbit educatiu però també en altres àmbits de la vida dels alumnes amb TEA i de llurs famílies. A més, es presentaran alguns exemples d’estratègies a través de vídeos.… Llegeix més»