Centres educatius

Al districte de Sant Martí hi ha 19 escoles públiques d’educació infantil 0-3, 31 centres públics d’educació infantil i primària, 13 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional.

Escoles Bressol Municipals
Escoles Bressol privades
Escola Pública Infantil i Primària
INS Públics de Secundària
Centres Concertats
Formació d’adults
Centres Cívics i Culturals
Museus i exposicions
 Casals de Barri