Cercador: “Eixos Transversals d’Innovació Pedagògica”


Torna a [Eixos Transversals d'Innovació Pedagògica]

Activitat Eix Àrea Tipus de recurs Centre
Aula de ciènciesCiència per comprendre i actuar■ Coneixement del medi
■ Formació d'equips de centre
■ Kits i material
Escola
Conversem amb les ARTS: Cicle de conferènciesL’Art per la vida■ Artístic
■ Conferència
Escola, Institut, Institut-Escola, i Llar d'infants- Escola bressol
Curs “Acompanyament en l’adquisició de la llengua oral a través de la literatura”La literatura, un tresor per descobrir i per descobrir-nos■ Lingüístic
■ Formació d'equips de centre
Escola, Institut-Escola, i Llar d'infants- Escola bressol
Curs “L’àlbum, la lectura en veu alta i la conversa literària”La literatura, un tresor per descobrir i per descobrir-nos■ Lingüístic
■ Formació d'equips de centre
Deconstruint el MEDIMedi per un futur possible■ Coneixement del medi
■ Formació d'equips de centre
■ Materials d'autoformació
Escola
Dificultats en la relació comunicació-llenguatgeE-moció, la clau de l’aprenentatge■ Educació emocional
■ Lingüístic
Escola, Institut-Escola, i Llar d'infants- Escola bressol
Disseny i construcció amb fabricació digital d’una smart cityTecnologies per repensar la vida creant■ Tecnològic
■ Formació d'equips de centre
Institut i Institut-Escola
Ens formem tot el centre-FIC de literaturaLa literatura, un tresor per descobrir i per descobrir-nos■ Lingüístic
■ FIC
Ens formem tot el centre-FIC de llenguaParaules per construir pensament i comunicar■ Lingüístic
■ FIC
Escriptura creativa al centreLa literatura, un tresor per descobrir i per descobrir-nos■ Lingüístic
■ Jornada
Institut i Institut-Escola
Experiència formativa- Projecte Ciències 12-15: un enfocament competencial de les ciències dins del marc STEMCiència per comprendre i actuar■ Científic
■ Formació d'equips de centre
Institut
Experiència formativa- Química en context: desenvolupar competències al BatxilleratCiència per comprendre i actuar■ Científic
■ Formació d'equips de centre
Institut
Experiència formativa- Secrets elementals per promoure la sostenibilitatSTEAM per comprendre i abordar els reptes de la humanitat■ Científic
■ Tecnològic
■ Social i cultural
■ Lingüístic
■ Artístic
■ Matemàtic
■ Formació d'equips de centre
Institut
Experiència formativa- Tallers d’astronomia: desenvolupar competències de l’àmbit STEMEntre la terra i el cel, on som nosaltres?■ Científic
■ Matemàtic
■ Formació d'equips de centre
Institut
Experiències d’aprenentatge amb les ARTSL’Art per la vida■ Artístic
■ Presentació d'experiències
■ Taller d'equips de centre
Escola, Institut, Institut-Escola, i Llar d'infants- Escola bressol
Experiències de contagi pedagògicParaules per construir pensament i comunicar■ Lingüístic
■ Presentació d'experiències
Formació “Aprenentatge de llengües amb integració de tècniques del ioga educatiu, per a centres”Paraules per construir pensament i comunicar■ Lingüístic
■ Formació d'equips de centre
Escola, Institut, i Institut-Escola
Formació “Conversar per integrar coneixement, aprendre i participar”Paraules per construir pensament i comunicar■ Coneixement del medi
■ Educació emocional
■ Lingüístic
■ Formació d'equips de centre
Idees centrals de matemàtiquesMatemàtiques per a tothom■ Matemàtic
■ Publicació
Escola
Laboratori de matemàtiques al centreMatemàtiques per a tothom■ Matemàtic
■ Kits i material
Escola, Institut, i Institut-Escola
Laboratoris de ciènciesCiència per comprendre i actuar■ Científic
■ Coneixement del medi
■ Assessorament
■ Kits i material
Institut
Matemàtiques per respondre preguntes. Cicle de conferènciesMatemàtiques per a tothom■ Matemàtic
■ Tecnològic
■ Conferència
Institut-Escola
Projectes de fusteria creativa: Eines manuals i fabricació digitalTecnologies per repensar la vida creant■ Tecnològic
■ Formació d'equips de centre
Escola, Institut, i Institut-Escola
Recursos per a l’aprenentatge de llengües a través del ioga educatiuParaules per construir pensament i comunicar■ Lingüístic
Referents de centre en matemàtiquesMatemàtiques per a tothom■ Matemàtic
■ Formació d'equips de centre
Escola
Transformem els centres d’educació infantil i primària amb les ARTSL’Art per la vida■ Artístic
■ Assessorament
Escola
Activitat Eix Àrea Tipus de recurs Centre