CATÀLEGS PSEC

Catàlegs de recursos educatius per al curs 2019-2020, adreçat a centres d’educació infantil i primària, centres d’educació secundària obligatòria i associacions de famílies d’alumnes (AFA).
Aquests catàlegs volen ser una relació detallada dels serveis de promoció de la salut que les administracions i els organismes ofereixen a la comunitat educativa (professionals, associacions de famílies d’alumnes (AFA), consells escolars, etc.) de Vilafranca del Penedès i de l’Alt Penedès.

Catàleg PSEC Vilafranca del Penedès
Catàlegs PSEC comarcal


HÀBITS SALUDABLES: PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA

HÀBITS SALUDABLES: ALIMENTACIÓ SALUDABLE

AFECTIVITAT I SOCIALTIZACIÓ

BENESTAR EMOCIONAL

SEGURETAT I RISCOS: MOBILITAT SEGURA, CURA DE LESIONS I L’ÚS DE LES TAC