Motxilla bioclimàtica

La motxilla bioclimàtica és un programa educatiu que té com a finalitat apropar l’alumnat a l’aprenentatge de les ciències i la tecnologia en qüestions tant rellevants socialment i significatives com són la limitació de recursos fòssils, la seguretat energètica, el canvi climàtic i la salut, des d’una òptica experimental i vivencial. La motxilla bioclimàtica parteix del material elaborat pels professionals del camp d’aprenentatge “Les Obagues” de Juneda.

Objectius

Els objectius que es proposa el programa educatiu de  són:

1.Promoure l’experimentació directa per disposar d’arguments per tal d’incorporar la gestió de l’energia a la vida quotidiana.

2.Viure la relació entre la salut i la qualitat de l’ambient a l’aula, el seu impacte energètic i la nostra activitat diària.

3.Reconèixer els elements i les aplicacions pròpies en l’àmbit de l’arquitectura bioclimàtica i apreciar-ne la seva eficiència.

Proposta didàctica

La proposta didàctica basada en aquest recurs, ofereix la possibilitat d’aprendre a utilitzar un conjunt d’aparells de mesura que permeten fer una auditoria bioclimàtica d’una aula i/o centre educatiu, relacionades amb l’eficiència energètica i climàtica, la qualitat de l’aire i la salut.  El programa didàctic és una aportació sobretot de caire metodològic, pensat per millorar les competències i el rendiment acadèmic en ciències i tecnologia de l’alumnat.

Els aparells de mesura

La motxilla està constituïda per un conjunt d’aparells de mesura professionals que permeten la mesura de variables ambientals a partir de les quals es fonamenta el treball experimental i l’anàlisi de resultats.

Motxilla_Web_2

Més informació:

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/motxillabioclimatica/

Font informació: CESIRE

https://agora.xtec.cat/cesire/categoria/projectes/motxillabio/