Detecció de necessitats

Recull de propostes per part dels equips directius per a organitzar activitats formatives en centre.

Demandes per a formacions en centre. Curs 2020-21

Recordeu que cal disposar del vist-i-plau d’inspecció.