Detecció de necessitats

Recordeu que cal disposar del vist-i-plau d’inspecció.

(seminaris, grups de treball, cicle de conferències…)