Programa Suport Vital Bàsic als Centres Educatius

Centres participants:

SI El Vern

INS La Vall del Tenes

ESC Montbui

ESC la Sagrera

ESC la Muntanya

ESC Giroi

ESC Vinyals