Tenim la Paraula! Programa de comunicació oral

Tenim la Paraula! Programa de comunicació oral institucional del  Departament d’Educació, adreçat a l’alumnat d’educació Infantil, Primària i Secundària.

El curs 2018-2019 el Departament d’Educació impulsa el programa Tenim la paraula!, amb el qual s’estableix com a objectiu millorar la competència comunicativa dels alumnes per augmentar-ne la capacitat de comunicació i el rendiment acadèmic, i així afavorir-ne l’èxit educatiu.

Té la finalitat global de millorar les habilitats comunicatives orals de l’alumnat perquè pugui expressar pensaments, sentiments, emocions i vivències, i participar activament a la societat. Els objectius, les línies estratègiques i el desenvolupament del programa es defineixen en dos documents: el tríptic i el power de presentació del programa.