Adquisició de vocabulari

Recull de materials, activitats  i recursos específics per al treball d’adquisició de vocabulari en diferents àmbits temàtics:

  • Activitats interactives, per treballar online.
  • Materials imprimibles per ser treballats per escrit.
  • Diferents suports facilitadors: imatges, làmines, vídeos i diccionaris il·lustrats en diferents llengües.

Adreçats a alumnat en la fase d’aprenentatge inicial de la llengua catalana, tant a l’Educació Infantil i cicle Inicial de Primària, com a l’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema educatiu.

https://www.pearltrees.com/nposada/vocabulari/id31909036#l548